Texstar - Hybrid Workwear

Hur vi arbetar i vårt samhälle har utvecklats i decennier och vi har  blivit experter på att förändra och anpassa oss för att klara av olika  arbetsuppgifter och tekniska utmaningar. Idag går många discipliner  och roller in i varandra, vilket bidrar till mer samarbete och att fler  innovativa produkter och tjänster tas fram. Men med det följer också krav och förväntningar på att vi ska klara av mer, leverera  snabbare och vara mer flexibla i vår arbetsdag. Texstar utvecklar hybrida arbetskläder för drivna team. Kläder som  anpassar sig till uppgiften och den som utför den. Med ett komplett  sortiment kan vi erbjuda något som passar alla – oavsett roll,  arbetsuppgift, kroppsform eller smak.  Från kontoret till åkern. För soliga morgnar och blåsiga nätter.  För idag men också för imorgon.

Texstar – Hybrid Workwear.™


Texstar Hybrid Workwear S/S 2024 / Swedish by Texstar - Issuu

Visar sida 1 av 6, totalt 119 produkter

LEVERANS  – EN DEL AV  LEVERANSEN

Plaggen finns när du vill ha dem. Vi vet hur irriterande det kan  vara när man väl har bestämt sig, så finns inte plaggen att få tag  på. Och visst, det kan i sällsynta fall hända även hos oss. Men  vi har ett lager där du hittar i princip allt – nu. Med full kontroll  över lagerhållning och utleveranser direkt från vårt egna lager  så ser vi till att du kan känna dig trygg.

Korta ledtider ger svårslagen logistik 
Vi vill att våra kunder ska känna att vi gör vad vi kan för att tillfredsställa  deras önskemål. Något som många frågar efter är en effektiv logistik.  Flera av våra kunder väljer att inte bygga egna lager utan låter oss  hantera hela kedjan. Det ligger på hyllan hos oss och när det kommer  en beställning kan vi skicka det på en gång. Antingen finns en mindre  upplaga redan färdig med tryck och brodyr på plats, annars ordnar vi det  samtidigt med beställningen. Smidigt och effektivt.  

Färre transporter ger minskad miljöpåverkan  
I och med att vi har ett rejält lager behöver vi inte heller beställa nya  transporter i tid och otid. När vi beställer, beställer vi rejält. På så vis blir  det färre transporter, vilket gynnar miljön. Och för våra kunder innebär  det både en trygghet, att allt är lättillgängligt, samtidigt som de kan få  sina grejer omgående.

TOPPDESIGNERS FÖR DIN SKULL
Vi tror att om man trivs i sina kläder så gör man också ett bättre jobb. Kläderna får inte sitta som de berömda hösäckarna, utan ska vara modernt skurna och ge en snygg profil. Därför anlitar vi några av Sveriges bästa designers som med sin erfarenhet av mode, i kombination med vår kunskap om branschen, utvecklar kläder som sitter riktigt snyggt – helt enkelt kläder att trivas i. För många så sköna att de väljer att använda dem även privat – ett tecken på att det faktiskt fungerar.

VI TROR PÅ DETALJER
Vårt sortiment präglas av omsorg om detaljer, modern kroppsnära passform – där allt finns för både män och kvinnor – och en färgmatchad kollektion i fem basfärger. Du ser att det kommer från Texstar på detaljerna. Det sitter lite bättre. Du känner att materialvalet andas kvalitet. Och det finns ofta en intressant detalj som ger karaktär. Det är Texstar.

VI BRYR OSS

Tänk. Om. Det är något vi gör dagligen. Vi funderar på hur vi ska kunna utveckla ännu bättre produkter, det handlar givetvis om att göra ännu bättre plagg – men att producera kläder är ett stort ansvar. Vi har ett ansvar för att göra det vi kan bäst, att utveckla och producera lätta arbets- och profilkläder, på ett så hållbart sätt som möjligt.

Egentligen är det högst naturligt. Vi vill som de flesta andra kunna säga till våra barn och barnbarn att vi gjorde vårt bästa för att bidra till en hållbarare värld. Tänk – om vi gör så där istället, hur blir det då?

Den cirkulära ekonomin tvingar oss att tänka till. Och om man tänker lite smartare kommer man lite längre. Det är lite av vårt motto på Texstar. Eller the Texstar Way som vi kallar det. Det innefattar även hur vi arbetar med hållbarhet. En del kallar det CSR. Vi kallar det att bry sig.

HÅLLBARHET UR TRE PERSPEKTIV

MILJÖPERSPEKTIV FÖR TEXTILPRODUKTION

I en produktionsprocess finns det många delar som påverkar miljön. Det handlar om materialval, hur lite spill som blir över, vilka kemikalier som tillsatts – och hur själva produktionen sker. Det kan gälla infärgning, produktionsteknik, energiåtgång med mera. Transportlösningen är en annan faktor som påverkar. Genom att ta hem större partier kan man effektivisera transporterna. Det är ett av skälen till att Texstar har ett av marknadens mest välfyllda lager.

En annan viktig del är hur produkterna förpackas, där vi i så hög grad som möjligt eftersträvar återvinningsbara lösningar.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Vi har alla sett på TV hur dåliga förhållandena kan vara i textilfabriker runt om i världen. För att verkligen få veta hur det går till i vardagen vid tillverkningen så har vi valt att arbeta med utvalda fabriker där vi har ett långt samarbete och full kontroll över produktionen. Därför är vi också med i BSCI (Business Social Compliance Initiative) som är den ledande globala organisationen för öppen och hållbar handel som samlar aktörer från mer än 40 länder. BSCI som verkar för att förbättra människors välstånd, använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt och driva öppen handel globalt. Mer information om arbetet och vår gemensamma Code of Conduct hittar du på amfori.org.

Texstar arbetar aktivt med att påverka förhållandena lokalt – där du som väljer våra produkter är viktig för att driva på en positiv utveckling i det lokala samhället. De anställda ska ha goda arbetsvillkor, både säkerhetsmässigt och ekonomiskt och ha en självklar rätt att bilda fackföreningar. Och det gäller givetvis även i Sverige, Texstar ska vara ett bra företag att arbeta på.

FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna är självklara för oss – och det ska även gälla våra underleverantörer. Den innebär bland annat förbud mot barnarbete och diskriminering, vilket för oss i Sverige kan låta självklart. Vi gillar mångfald och ser det som en fördel att alla kan bidra med olika perspektiv och kompetenser. Oavsett kön, kultur, sexuell läggning eller utbildning. Vi bryr oss.

 

EKONOMISKT PERSPEKTIV FÖR TEXTILPRODUKTION

Som företag är ekonomin central för att överleva. Vi ska vara en del av ett ekonomiskt system där både vi som arbetar på företaget och våra kunder ska ha ett sunt ekonomiskt utbyte av affären. En sund ekonomi innebär att vår verksamhet ska bedrivas långsiktigt effektivt för alla parter, utan att tappa miljö- och sociala perspektiv.


FEM VIKTIGA ÅTAGANDEN

MILJÖCERTIFIERING ISO 14001:2015


Texstar är ISO-certifierade för miljö (ISO 14001:2015) vilket visar vår ambition att hela tiden bli bättre och utveckla vårt miljöarbete så att alla i företaget drar åt samma håll. Den är också ett verktyg för att säkerställa att våra underleverantörer lever upp till våra miljömål. Vi ser vår ISO-certifiering som ett stöd för att arbeta med ständiga förbättringar på miljöområdet.

REACH – HINDRAR SPRIDNING AV FARLIGA KEMIKALIER

REACH är EUs kemikalielagstiftning, som har utformats för att minska spridningen av farliga kemiska ämnen. Det innebär att alla, både nya och äldre, ämnen på marknaden måste registreras, riskbedömas och godkännas. För Texstar innebär det att vi ska:

  • Registrera de ämnen som vi tillverkar eller importerar
  • Upprätta och överlämna säkerhetsdatablad eller annan information till mottagarna av ämnet
  • Kontrollera om ämnet är föremål för tillståndskrav
  • Om vi vill fortsätta att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som omfattas av krav på tillstånd, så måste vi ansöka om tillstånd
  • Följa eventuella begränsningar av ämnet eller blandningen.

Mer om REACH hittar du på Kemikalieinspektionens hemsida, www.kemi.se.

AMFORI – HANDEL MED ETT SYFTE

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) samlar över 2000 återförsäljare, importörer, varumärken och föreningar från mer än 40 länder. Man verkar för att var och en av dess medlemmar ska bidra till att förbättra människors välstånd, använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt och driva öppen handel globalt

STANDARD 100 FRÅN OEKO-TEX

Klädproduktion sker globalt, där alla produktionsled – från råvara till färdig produkt ofta är utspridda runt jorden. Oeko-Tex är en internationell organisation, där oberoende internationella institut testar och certifierar textilprodukter genom alla bearbetningsled. Deras kriteriekatalog syftar till att skapa samsyn globalt vad gäller hälsofarliga ämnen.

För företag  inom textil- och klädbranschen ger Oeko-Tex en gemensam bedömningsnorm. För konsumenter innebär det att man får en testad säkerhet i form av hudvänlighet mm.

Kraven i standarden är olika beroende på vilken typ av användning slutprodukten är avsedd för och är indelat i fyra olika produktklasser. I Texstars produkter uppfyller alla ingående material och komponenter kraven i Produktklass II. För dig betyder det att Texstars kläder är trygga att bära närmast kroppen. Se mer om Oeko-Tex på www.oeko-tex.com

Se vår miljöpolicy här. 

GOTS, GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

GOTS ställer höga krav på hela produktionskedjan, både på miljöpåverkan som arbetsförhållanden i textil- och klädindustrin. Man stödjer ekologiskt jordbruk som innefattar både hur man brukar jorden hållbart utan användning av skadliga bekämpnings- och gödningsmedel. Visionen är att kunna producera produkter på ett ekologiskt hållbart vis, med avseende på material, förpackning och logistik. Läs mer på global-standard.org