Produktmedia

Produktmedia är ett begrepp som innefattar alla sorters produkter som försetts med logomärkning, färg och/eller design, i syfte att kommunicera ett specifikt varumärke eller företag.

I dagens digitaliserade samhälle, där t ex tidningar är på tillbakagång till förmån för sociala media, blir det allt viktigare för företagen att synas i den verkliga världen och inte bara i den virtuella. I den balansen spelar produktmedia en avgörande roll.

Produktmedia är ett paraplynamn som både omfattar och är synonymt med olika begrepp som presentreklam, profilprodukter, promotionprodukter, profilkläder, arbetskläder, profilreklam, giveaways, reklamartiklar, företagsprofilering, merchandise, promotionprodukter och företagspresenter (företagsgåvor). Ordet produktmedia syftar både på produkterna som används, såväl som själva företeelsen att använda fysiska produkter för att kommunicera och marknadsföra ett varumärke.

Visar sida 1 av 2, totalt 37 produkter